Når livet setter spor

Hvordan forstå psykiske lidelser og psykisk sykdom? NMF arrangerer fagseminar for muskel- og skjelettbehandlere. Du kan delta fysisk eller via stream.

Fagseminar 22. april i Oslo

Forekomsten av psykiske lidelser og psykisk sykdom er høy i alle aldersgrupper. Psykiske lidelser bidrar generelt til et betydelig helsetap og har en 12-månedersprevalens i Norge på om lag 20 %. Nest etter muskel- og skjelettsykdommer er er psykiske lidelser og rusbrukslidelser viktigste årsak til ikke-dødelig helsetap. Hvordan skal muskelskjelett-behandlere forstå psykiske lidelser og psykisk sykdom? Hva kommer det av og hvilke konsekvenser får dette for vår undersøkelse og behandling? Og kan en måle subjektive dimensjoner som livskvalitet?

Sykdom og lidelser forstås i dag i lys av den biopsykososiale modellen. Man vet blant annet at psykiske lidelser til en viss grad kan forebygges ved å redusere eller fjerne kroniske og akutte belastninger, samt bygge opp under beskyttelsesfaktorer, dvs. faktorer som motvirker utvikling av psykiske lidelser, slik som sosial støtte og mestringsevne. Muskelskjelettbehandlere som manuellterapeuter og fysioterapeuter har mange kontaktpunkter mot mange pasienter, og kan spille en viktig rolle i både forebygging og behandling av psykiske lidelser. Dette vil vi gjerne fortelle deg mer om! I tillegg vil du lære mer om blant annet:

  • Psykisk helse i Norge anno 2022: Hva er status?
  • Hvilke modeller gjelder for utvikling av psykiske lidelser?
  • Medikamentbruk blant barn og unge
  • Kan en måle subjektive dimensjoner som smerte, livskvalitet og helse?
  • Langvarig smerte og sammensatte lidelser
  • Kognitive behandlingsstrategier

Det vil være mulig å følge fagseminaret fysisk i Oslo (begrenset kapasitet på grunn av Covid-19) samt via livestream (Zoom). For de som følger via livestream vil det være mulig å spille inn spørsmål til forelesere via chat. Opptak av fagseminaret vil være tilgjengelig i én uke i etterkant. 

Mer informasjon og påmelding, se her...