Stortingsflertall for autorisasjon

Det er flertall på Stortinget for autorisasjon av manuellterapeuter. Det kom fram i debatten om autorisasjon av nye helsepersonellgrupper 3. mars 2022.

Offentlig godkjenning

I debatten sa Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet at de vil stemme for innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen om autorisasjon av manuellterapeuter. Pasientfokus har i komiteen varslet støtte til forslaget.

På grunn av debatt om situasjonen i Ukraina ble votering i saken utsatt til tirsdag 8. mars.

– Klargjørende

Arbeiderpartiets Truls Vasvik sa at det hadde vært stor pågang i denne saken.

- Det er blant annet satt fram påstander om at dobbeltautorisasjon skulle være problematisk. Manuellterapeuter har lignende fullmakter som legenes på muskel og skjelettområdet. En særskilt autorisasjon vil klargjøre yrkesgruppens mer selvstendige yrkesrolle, sa Vasvik.

Han viste også til at Stortinget har adgang til å endre loven, også uten at forslaget først kommer fra regjeringen.

– Det har Stortinget gjort før.

Starter arbeidet

Etter debatten uttalte helseminister Ingvil Kjerkol at regjeringen starter med å legge til rette for autorisasjon av manuellterapeuter.

– Min jobb er å følge opp Stortingets vedtak, sa hun.