– Selvsagt kan Stortinget vedta autorisasjon

–Stortinget har selvsagt anledning til å autorisere manuellterapeuter, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Offentlig godkjenning

Etter at Stortingets helse- og omsorgskomite gikk inn for å autorisere manuellterapeuter, har NFF jobbet iherdig for å stoppe saken. De har nå bestilt en betenkning fra legeforeningens tidligere juridiske direktør Anne Kjersti Befring, som også tidligere har vært engasjert av NFF.  Det påstås at dobbelt autorisasjon bryter med autorisasjonssystemet.

Peter Chr. Lehne– Dette er en påstand som ikke underbygges. Befring unnlater blant annet å sitere at det kan gis autorisasjon til yrker som har tilleggsutdanning som leder fram til en yrkesutøvelse som er vesensforskjellig fra den autorisasjonsgivende grunnutdanningen. Dessuten finnes det som de fleste vet, allerede mange eksempler på yrkesgrupper som har tilleggs- eller dobleautorisasjoner, sier Lehne (bildet).

Han er ikke bekymret for NFFs påstand om lovstridig og mangelfull saksbehandling i helse- og omsorgskomiteen.

– NFFs utspill nå like før saken skal behandles, er åpenbart å slynge ut ulike påstander i et forsøk på å skape usikkerhet i Stortinget. Lehne er trygg på at dette ikke vil føre til noe. Det er sikker rett at Stortinget har anledning til å vedta den innstilling som foreligger fra Helse- og Omsorgskomiteen, understreker han.

–  Forslaget om å autorisere manuellterapeuter har vært behandlet av Stortinget flere ganger tidligere, og er grundig belyst. Det eneste som denne gang er nytt er at forslaget støttes av et flertall.

– Det NFF i realiteten ønsker er å utnytte manuellterapeutenes særegne yrkesrolle og behov for offentlig godkjenning til å tvinge igjennom en offentlig spesialistgodkjenning for 13 ulike fysioterapeutgrupper. Det er beklagelig at NFF bruker ressursene på å arbeide mot vår gruppe, i stedet for å arbeide for sine egne. Dersom fysioterapeutgruppenes utdanning og kompetanse tilsier det, og de selv ønsker det, er offentlig spesialistordning for disse noe NMF uten videre kan støtte, sier Lehne.