NRK innslag fra 2005 om manuellterapeutenes nye yrkesrolle