Dette gjør manuellterapeuter

Manuellterapeuter fikk i 2006 fullmakt til å sykmelde, legge inn pasienter på sykehus, henvise til spesialisthelsetjeneste og rekvirere bildediagnostikk. Nå går Stortingets helse- og omsorgskomite inn for særskilt autorisasjon av yrkesgruppen. Se film fra den gang manuellterapeutene fikk utvidete yrkesfullmakter.

Helsetjeneste for muskel- og skjelettpasienter

De utvidete fullmaktene ble gitt på bakgrunn av «Henvisningsprosjektet» som ble gjennomført i Nordland, Hordaland og Vestfold i perioden 2001-2003. SINTEF skrev i sin evaluering av prosjektet at dersom muskelskjelettpasienter går direkte til manuellterapeutene fører det til:

  • Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet
  • Mer fornøyde brukere
  • Samfunnsøkonomiske besparelser

To år etter, i 2005, vedtok Stortinget å gjøre manuellterapeutenes fullmakter landsdekkende og permanent fra 2006. Det betyr at muskel- og skjelettpasienter som oppsøker manuellterapeut kan få en fullstendig utredning og tilgang på behandlingstilbud innen hele helsetjenesten uten å måtte gå veien om fastlegen.

NRK Puls sendte våren 2005 et innslag med Peter Chr. Lehne manuellterapeutenes faggruppe. Han er i dag leder av Norsk Manuellterapeutforening. Se NRK-innslaget i videoen nedenfor.

Etter flere utredninger gikk Helse- omsorgsdepartementet i 2013 inn for at manuellterapeutene skulle autoriseres da de var den eneste portvoktergruppen i kommunenehelsetjenesten som ikke hadde særskilt autorisasjon. Saken ble dessverre ikke fulgt opp av før nå. 15. februar 2022 gikk Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget inn for autorisasjon av yrkesgruppen, se her...