Autorisasjon av manuellterapeuter gir oss nye muligheter

Autorisasjon er en god nyhet både for samfunnet og for oss manuellterapeuter, skriver NMFs leder Peter Chr. Lehne i dette innlegget.

Offentlig godkjenning

Et bredt flertall i Stortingets helse- og omsorgskomite går inn for å autorisere manuellterapeuter i henhold til Helsepersonellovens § 48. Det gir avklarende og bedre informasjon til pasienter og samarbeidende helsepersonell.

Dette er en faglig anerkjennelse og en god nyhet både for samfunnet og for oss manuellterapeuter:

For pasientene vil det bli enklere å forstå hvilken kompetanse vi har og hva vi kan tilby. Det samme vil gjelde kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten slipper å være usikre på vår kompetanse og fullmakter. Sentrale helsemyndigheter vil kunne definere vår yrkesrolle og slik utnytte manuellterapeuters kompetanse enda bedre, for eksempel til å avlaste fastlegene på muskel- og skjelettområdet. Dette vil gi nye jobbmuligheter for manuellterapeuter, særlig de unge.

En autorisasjon vil styrke masterutdanningen vår ved Universitetet i Bergen. NMF vil fortsette arbeidet med sikte på å utvide kapasiteten ved UiB – slik at det kan utdannes flere dyktige manuellterapeuter, og at det kan forskes mer på muskel- og skjelettområdet.

En autorisasjon vil også bedre forutsetningene for å videreutvikle manuellterapifaget. NMF har allerede begynt arbeidet med faglig oppdatering og arbeider med å planlegge egne spesialistutdanninger på høyt nivå.

Vi ser fram til å videreutvikle manuellterapien i samarbeid med våre medlemmer, helsepolitikere og alle andre som arbeider for en bedre helsetjeneste.

Peter Chr. Lehne, leder i NMF

Les mer