Helse- og omsorgskomiteen vil autorisere manuellterapeuter

– Dette er godt nytt for pasientene. En autorisasjon gjør det mulig med mer målrettet utnyttelse av manuellterapeuters kompetanse. Vi er klare for å avhjelpe krisen i fastlegeordningen ved å ta et større ansvar på muskel- og skjelettområdet, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Offentlig godkjenning

Stortingets helse- og omsorgskomite behandlet i går sak om utvidelse av Helsepersonellovens autorisasjonsordning. Et flertall bestående av Ap, Sp, SV, Frp, Rødt og Pasientfokus går inn for at manuellterapeuter skal få særskilt autorisasjon.

Komiteflertallet viser til at manuellterapeutene allerede i 2006 fikk betydelig utvidede fullmakter ovenfor sine pasienter. Det innebar at alle da kunne gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra fastlege, og de fikk blant annet adgang til å sykemelde og henvise til spesialist og til fysioterapi. Flertallet mener at hensynet til pasientsikkerheten taler tungt for at manuellterapeutene tildeles autorisasjon som samsvarer med yrkesrollen.

Bredt politisk flertall
– Vi er glade for at komiteens innstilling samlet et bredt politisk flertall. Dermed har et årelangt arbeid fra NMFs side for å få til en kvalitetssikret, offentlig godkjenningsordning ført frem. Dette vil bli til glede for pasientene og bidra til en enda bedre utnyttelse av manuellterapeuters kompetanse, sier Lehne (bildet øverst t.h.).

NMFs leder takker LO og LOs leder Peggy Hessen Følsvik (bildet nederst t.h.) for verdifull støtte i forbindelse med stortingsbehandlingen av autorisasjonssaken.

 – Sykdom og skade i muskelskjelettapparatet er viktigste grunn til sykefravær og nye uførepensjoneringer fra arbeidslivet. LO konkluderte allerede i 2011 med at autorisasjon av manuellterapeuter var fornuftig for å styrke pasienttilbudet på dette området. 

Lehne sier en autorisasjon vil gi presis og riktig informasjon til pasientene om hvem som er manuellterapeuter, hvilken kompetanse de innehar og hvilke tjenester de kan yte overfor sine pasienter. 

– Autorisasjon vil også bedre samarbeidet helsepersonellgrupper imellom og styrke pasientsikkerheten.

Kan avhjelpe krisen i fastlegeordningen
Lehne sier at autorisasjon av manuellterapeuter gir myndighetene et bedre grunnlag for å utnytte ressursene i helsetjenesten.

– Muskelskjelettpasienter er den klart største gruppen på fastlegekontorene. Manuellterapeuter har allerede lignende fullmakter som fastlegene på muskel- og skjelettområdet. Med en mer målrettet bruk av manuellterapeuter, kan vi lette presset på fastlegene, sier NMF-lederen.

Stortinget sluttbehandler innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen 3. mars. 

Lenker
Innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen, se her… (Stortinget.no) 
Etter 20 års kamp får manuellterapeuter autorisasjon, se her... (Frifagbevegelse.no)