Seminar om psykisk helse for muskelskjelettbehandlere

Hvordan skal muskelskjelettbehandlere forstå psykiske lidelser og psykisk sykdom? Hva kommer det av og hvilke konsekvenser
får dette for vår undersøkelse og behandling? Kan en måle subjektive dimensjoner som livskvalitet?

Etterutdanning

Dette er noen av temaene i seminaret som NMF arrangerer 22. april. Blant foreleserne er lege og psykiater Ragnar Nesvåg fra Folkehelseinstituttet, psykologspesialist Therese Brask Rustad, psykolog PhD June Ullevoldsæter Lystad og psykolog Sebastian Dijkman.

Fagseminaret kan følges enten fysisk eller via nett. For de som følger seminaret via livestream vil det være mulig å spille inn spørsmål til forelesere via chat. Opptak av fagseminaret vil gjøres tilgjengelig for kursdeltakere i 14 dager i etterkant av fagseminaret.

Sykdom og lidelser forstås i dag i lys av den biopsykososiale modellen. Psykiske lidelser kan til en viss grad forebygges ved å redusere eller fjerne kroniske og akutte belastninger. Man kan også bygge opp beskyttelsesfaktorer – det vil si faktorer som motvirker utvikling av
psykiske lidelser. Muskelskjelettbehandlere har mange kontaktpunkter mot mange pasienter,
og kan spille en viktig rolle i både forebygging og behandling av psykiske lidelser. Det er dette seminaret vil handle om. 

Mer informasjon om og påmelding til seminaret «Når livet setter spor», se her...