Ny stor fagsatsing i NMF

Unikt program for faglig oppdatering for manuellterapeuter i NMF lanseres i dag.

Etterutdanning

– Det har lenge vært et ønske i fagmiljøet om et system for faglig vedlikehold og oppdatering blant manuellterapeuter. Vi er derfor glade for å kunne presentere et program som gjør at foreningens manuellterapeuter kan dokumentere at de holder seg faglig à jour, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne (t.h. på bildet).

Han forteller at programmet «Faglig oppdatert manuellterapeut» består av en pakke med digitale etterutdanningskurs og eksamen. Manuellterapeuter i foreningen kan kjøpe tilgang til pakken i ett år. I løpet av denne perioden kan kursene tas i den rekkefølgen man selv vil og når man vil. Etter at kursene er tatt og eksamen bestått, utstedes bevis på at medlemmet er «faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF».

– Manuellterapeuter har alltid etterspurt fagkunnskap. Vi håper og tror at NMF med dette nye programmet treffer medlemmene godt. Manuellterapeuter har lange og travle arbeidsdager. Kursene er tilgjengelig på nett, noe som gjør det mulig oppdatere seg faglig uten å måtte reise mye og ta seg fri fra klinikken, sier Lehne.

Hans Olav Velle (t.v.) har som fag- og kursansvarlig i NMF vært sentral i utviklingen av «Faglig oppdatert manuellterapeut». Han forteller at foredragsholderne på kursene har høy kompetanse, og at plattformen sikrer at programmet gjennomføres på en praktisk og kontrollerbar måte.

– Kurspakken som er tilgjengelig nå, omfatter 22 timer nettkurs. I tillegg kommer tid til selvstudium, repetisjon og gjennomføring av eksamen. Ved påmelding vil kursene legges på kursoversikten på manuellterapeutens personlige konto på plattformen. Temaer som gjennomgås i gjeldende kurspakke, er blant annet:

  • Primærkontaktrollen
  • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
  • Henvisning til spesialisthelsetjenesten
  • God sykmeldingspraksis
  • Bildediagnostikk
  • Farmakologi
  • Akuttmedisin inklusive anafylaksi
  • Hodepine, svimmelhet og CAD
  • Smerte-forståelse og -behandling

Kursene i «Faglig oppdatert manuellterapeut» kan også brukes i oppbygningen av spesialisttittel i NMF. 

Velle forteller at sertifiseringspakken, inkludert kursprøve og diplom koster 1.600 kroner.
– Sammenlignet med å ta tilsvarende enkeltkurs til medlemspris, 3.700 kroner, sparer man mer enn 56 prosent.

Lenke
Gå til fagligoppdatert.no