Kollegaveiledning for manuellterapeuter

Psykologspesialist Nils Erling Haugen leder kollegaveiledning for manuellterapeuter 29.-30. april.

Kurs og fag

Deltakerne vil få veiledning i gruppe. Veiledningen skal bidra til faglig og etisk refleksjon over egen praksis, og kan ta utgangspunkt i problemstillinger fra faglige valg, organisatoriske spørsmål, samarbeidsforhold, etikk m.v.

I tilknytning til den praktiske veiledningen vil det også pekes på aktuell teoretisk bakgrunn og modeller som bidrar til videre refleksjon på egenhånd. 

Arrangementet fyller spesialistordningens krav til 17 timer kollegaveiledningsgruppe som del av kriteriene for godkjenning eller fornyelse av spesialistgodkjenning i manuellterapi.

Nils Erling Haugen arbeider til daglig ved Haugen Psykologtjeneste og Coaching, og har vært engasjert på kollegaveiledning i regi av NMF ved flere anledninger tidligere. Evalueringene fra kursdeltakerne har vært svært gode.

Kursinformasjon og påmelding, se her...