Viktige Covid-bestemmelser

Her er noen bestemmelser som er viktige å kjenne til i forbindelse med pandemien.

Sykmelding krever ikke personlig fremmøte
Under covid-19-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse, og gjelder til og med 30. juni 2022.

Sykmelding fra 6. dag
Vanligvis får manuellterapeuter sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, får du sykepenger fra dag 6. Reglene gjelder for de som har første sykefraværsdag fra og med 1. desember 2021, og reglene varer ut januar 2022.

Fullvaksinerte skal ikke i karantene ved nærkontakt
Smittekarantene gjelder ikke for manuellterapeuter som har vært i nærkontakt med Covid-19-smittede pasienter når terapeuten

  1. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.
  2. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.

Når pasienten avbestiller
For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.