Meld omfang av driftsavtale og praksisomfang

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som forplikter oss å registrere medlemmenes praksisomfang og driftsavtalestørrelse.

Frist NPE-registrering: 20. januar

Kollektivavtalen gjør at ordinære medlemmer som arbeider privat får rabatt på NPE-avgiften. Endring i praksisomfang og driftsavtale kan meldes på minside.manuell.no