NMF i vekst

Foreningen har hatt stor medlemsvekst de to siste årene. Sittende styre gjenvalgt.

Landsmøte 2021

Norsk Manuellterapeutforening arrangerte i helgen landsmøte. På to og et halvt år har foreningen blitt 15 prosent større og teller nå nesten 500 medlemmer.

På landsmøtet kom det fram at forsvaret av manuellterapeutenes økonomiske rammer, gode medlemsfordeler og stor faglig aktivitet er viktige årsaker til foreningens vekst.

Forsvarer manuellterapitakstene
Ved forhandlingene i år ble manuellterapeutenes takster utsatt for kraftig angrep. NMF, med god hjelp fra LO, klarte imidlertid å forhindre realinntektsnedgang. Tidligere har foreningen klart å arbeide fram takster for ultralyddiagnostikk, videokonsultasjon og enkel pasientkontakt. Dette har mange manuellterapeuter merket seg, og har nok bidratt til medlemsveksten.

Kursdeltakelsen tidoblet
I løpet av landsmøteperioden har NMF økt den faglige aktiviteten betydelig. I 2019 ble det arrangert 16 kurs. I inneværende år har foreningen så langt avholdt 34 kurs, noe som er bemerkelsesverdig høyt sett i forhold til alle andre kursarrangører på området. Antallet kursdeltakelser er tidoblet og har i år rundet 4.000. Brukerundersøkelser viser at kursdeltakerne er svært fornøyd med innholdet og kvaliteten i kurstilbudet.

NMF arbeider også for styrking av den toårige manuellterapimasteren ved Universitetet i Bergen og har krevd at femårig integrert masterutdanning må utredes, slik som Stortinget tidligere har vedtatt.

Gjenvalg
Landsmøtet var fornøyd den positive utviklingen i foreningen. Alle i styret sa seg villig til gjenvalg, og da valgkomiteens ikke foreslo endringer fortsetter det sittende styret også neste periode.

Styret består av: Peter Chr. Lehne, leder, Svein Erik Henne, Ane Falck, Charlotte Taanevig, Stine Rønaas, Johan  Bäcker, Lars-Geir Larsen og Vegard Åsland Sørensen (studentrepresentant).