Landsmøte 2021 i NMF

Det avholdes landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening 20. november 2021.

20. november
08.10.202116:51 Espen Mathisen

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede mål og prinsipper. Alle med ordinært og gyldig medlemskap og som er à jour med kontingentinnbetalingene, har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år etter innkalling fra styret med et varsel på 3 uker. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være styret i hende (kontor@manuell.no) senest innen 4 uker før landsmøtet. 

Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg på ordstyrer og referenter. 
2. Beretning. 
3. Foreningens reviderte regnskap. 
4. Vedtektsendringer.
5. Prinsipprogram, samt mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden. 
6. Kontingentsatsen 
7. Budsjett.
8. Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet. 
9. Valg til følgende tillitsverv og funksjoner:
    a) styreleder. 
    b) 5 til 7 styremedlemmer.
    c) 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite (etter forslag fra styret).
    d) Revisor

10. Resolusjoner.

I tilslutning til landsmøtet arrangeres det et faglig seminar, se her...

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader