Knusende dom mot Fysioterapeuten

PFU uttaler at NFFs tidsskrift brøt et grunnleggende presseetisk prinsipp da NMF ble nektet å gi tilsvar til et innlegg fra NFFs faggruppe for manuellterapi.

NMF vant klagesak i PFU

– Jeg er veldig glad og fornøyd med å ha fått fullt medhold. Det mener vi er helt riktig og rimelig, sier NMFs leder Peter Chr Lehne (bildet t.h.).

– Det virker imidlertid ikke som om redaktøren av Fysioterapeuten er villig til å ta lærdom av den enstemmige PFU-dommen. Når tidsskriftet ikke forholder seg til presseetiske retningslinjer og i tillegg ikke tar selvkritikk, kan ikke leserne stole på at Fysioterapeuten belyser sakene på en objektiv måte. Tidsskriftet reduseres til å være et mikrofonstativ for NFFs ledelse der NFFs premisser og fagpolitiske oppfatninger får råde grunnen alene i omstridte spørsmål.

Lehne ønsker en faglig debatt om fysioterapi og manuellterapi velkommen, men presiserer at den må være redelig og balansert.

Brudd på presseetikk
Det var fredag 21. mai 2021 at Fysioterapeuten publiserte et langt debattinnlegg der Lennart Bentsen på vegne av NFFs faggruppe for manuellterapi gikk til kraftig angrep på Norsk Manuellterapeutforening. Dagen etter ba NMF om tilsvar. Fysioterapeutens redaktør Irene Mårdalen nektet imidlertid å trykke dette. Hun ga ingen begrunnelse for refusjonen.

Ifølge Fagpressens redaktørplakat skal redaktøren «ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten». Et grunnleggende presseetisk prinsipp er å gi den som utsettes for angrep og beskyldninger adgang til å ta til motmæle. NMF klagde derfor Fysioterapeuten inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU.

29. september behandlet PFU klagen. Utvalgets dom er knusende: NFFs tidsskrift brøt god presseskikk da NMF ble nektet tilsvar.

Misbruk av publiseringsmakt
Gunnar Kagge, PFU-medlem fra Aftenposten, konkluderte med at det forelå et åpenbart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 som sier at den som utsettes for angrep skal gis adgang til tilsvar snarest mulig. Han la til at NMFs innlegg «for så vidt ikke var usaklig eller injurierende heller», og at det var søkt at Fysioterapeutens redaktør ikke engang ville opplyse hva hun mente var problematisk med NMFs innlegg.

En av allmennhetens representanter i utvalget, Nina Fjeldheim, påpekte at Fysioterapeuten hadde bevilget seg selv «god takhøyde» for innlegg fra NFF.

– Men når den som angripes kommer med tilsvar, så vil de ikke ha det inn fordi de selv føler seg angrepet. Det er veldig lite greit. Sånn kan man ikke bruke publiseringsmakten sin.

Hun viste også til det uheldige i at Fysioterapeuten krever at alle påstander som NMF fremsetter skal dokumenteres. «Man gjør jo ikke det i et leserinnlegg, og de gjør jo ikke det selv heller (i Bentsens innlegg, vår anm.)».

Tar ikke selvkritikk
Til sitt eget tidsskrift sier Irene Mårdalen at hun er uenig med PFU i at de nektet publisering av NMFs innlegg fordi de følte seg angrepet. Til tross for PFUs klare uttalelse fastholder hun at refusjonen av NMFs innlegg var riktig.

– At redaktøren ikke er villig til å ta PFUs dom til seg, viser at Fysioterapeutens lesere ikke kan ha tillit til at tidsskriftet gir en balansert fremstilling av temaer som er under debatt. Det er veldig synd, uttaler Peter Chr. Lehne.

Bildet øverst: Leder av PFU, Anne Weider Aasen (skjermdump fra Journalisten.no sin overføring av gårsdagens møte). 

Lenker
 Hør debatten om NMF vs. Tidsskriftet Fysioterapeuten her... (lenke til Journalistens opptak)

 NMFs tilsvar som ble nektet inntatt i Fysioterapeuten, lenke til PDF-dokument...