Tverrfaglig seminar om Modic forandringer

Fagseminar for muskel- og skjelettbehandlere 20. november i Oslo.

Fagseminar og landsmøte

Nesten halvparten av pasienter med langvarige korsryggsmerter har Modic forandringer. Spørsmålet er om disse forandringene har noe å si for behandlingen, og eventuelt hvilken behandling som bør tilbys. En dansk forskergruppe mener at slike ryggsmerter kan være relatert til en infeksjon i mellomvirvelskiven i ryggen og at en 100-dagers antibiotikakurs kan være effektivt. Denne teorien er imidlertid møtt med kritikk av norske forskere som har prøvd å gjenta danskenes studier her hjemme.

«Hva er greia med Modic forandringer?» er tittelen på fagseminaret. Manuellterapeuter, leger, fysioterapeuter og andre muskel- og skjelettbehandlere er velkommen til å delta.

Et knippe utvalgte blant de fremste kapasitetene innen fagfeltet foreleser. bl.a. lege Lars Chr. Bråthen fra FORMI/Oslo Universitetssykehus, lege Elisabeth Gjefsen fra samme sted, Heidi Økland fra Ryggforeningen, ortoped Sjur Braaten fra Volvat, fysioterapeut Astrid Landewall og lege, professor em. Even Lærum fra Modicklinikken.

Manuellterapeutenes Servicekontor og NMF står som arrangører av det tverrfaglige seminaret.

NB: Etter seminaret arrangeres NMFs landsmøte.

Lenke
Gå til seminarets hjemmeside