Sats på manuellterapeutene

– Manuellterapeuter kan avhjelpe krisen i fastlegetjenesten.

Arendalsuka 2021

Dette var NMFs budskap til politikerne på Arendalsuka 2021.

60 prosent av konsultasjonene hos fastlege og legevakt er knyttet til muskel- og skjelettdiagnoser.

– Manuellterapeuter har lang utdanning i behandling av sykdom og skader muskel- og skjelettapparatet. Vi har også lignende fullmakter som legenes på muskel- og skjelettområdet. Vi kan blant annet rekvirere bildediagnostikk, henvise til utredning eller operasjon i spesialisthelsetjenesten og sykmelde. Det er derfor gode forutsetninger for at vi kan avhjelpe krisen i fastlegeordningen, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

I Arendal møtte NMF politikere fra alle de store partiene. Ap-leder Jonas Gahr Støre (bildet) var blant dem. 

– Hva må gjøres for at muskelskjelettpasientene skal gå til manuellterapeuter i stedet for å belaste fastlegene?

– Først og fremst må det offentlige klart og tydelig informere om manuellterapitjenesten. Dernest kan staten øremerke midler til å opprette manuellterapeuttilskudd på samme måte som det gis tilskudd til fastlegehjemler.