NMF lanserer ny, unik kursportal

NMF lanserer e-læringsportalen muskelskjelettkurs.no. Portalen gjør etterutdanning av høy kvalitet tilgjengelig for alle manuellterapeuter og fysioterapeuter – uavhengig av hvor i landet de bor!

NMF ønsker å stimulere til fagutvikling og livslang læring blant hele landets manuellterapeuter og fysioterapeuter. For den enkelte terapeut kan det være praktiske, geografiske og økonomiske hindre som gjør det vanskelig å delta på kurs eller ta etterutdanning.

Du finner den nye kursportalen her...

Stor deltakelse på digitale kurs
– Vi har som et mål å gjøre noe med dette. NMF har derfor i løpet av det siste året lagt ned en stor innsats for å kunne tilby et mer fleksibelt etterutdanningstilbud, blant annet gjennom utstrakt bruk av digitale plattformer og fjernundervisning over nett. Foreningen har våren 2021 alene gjennomført om lag 20 digitale kurs, webinarer og seminarer. I løpet av de siste 12 månedene har det vært nesten 4.000 kursdeltakelser samlet sett på alle våre plattformer, forteller Hans Olav Velle som er fag- og kursansvarlig i NMF (bildet).
Foreningen mener likevel det er behov for enda mer fleksible undervisningsformer – ikke bare i sted, men også i tid. Atskillige ressurser er derfor lagt ned for å kunne tilby en enda mer innovativ og fremtidsrettet tjeneste.

Når du vil, i løpet av 60 dager
– Det nyeste tilskuddet til foreningens etterutdanningsvirksomhet er e-læringsportalen muskelskjelettkurs.no. Kursene som tilbys kan gjennomføres når og hvor en måtte ønske, enten det er i lunchpausen på jobben eller etter at barna har lagt seg for kvelden. Det eneste deltakeren behøver er en enhet med internett-tilgang. Plattformen er også optimalisert for bruk av mobile enheter, så som tablet eller mobiltelefon. Enkelte kurs er gratis, mens andre kurs koster litt. Når en først har fått tilgang til kurset, gjelder denne i 60 dager, og en kan gjennomføre kurset så mange ganger en ønsker i løpet av denne perioden. For de fleste kursene vil det automatisk utstedes kursbevis etter fullført kurs.

25 ulike kurs tilgjengelig
Kursene er basert på bearbeidet materiale fra populære kurs og webinarer arrangert av NMF de siste årene. Velviljen og engasjementet fra forelesere i utviklingen av plattformen har vært formidabel, og på portalen finner en allerede nå blant annet navn som manuellterapeutene Tord Moen og Sigbjørn Hjorthaug, og legene Yury Kiselev og Per Brodal. Ved lansering vil det ligge 25 E-læringskurs tilgjengelig, og kursporteføljen vil utvides fortløpende. Kursene sorterer innenfor et bredt spekter av temaer og fagfelt, fra kvinnehelse til treningslære og farmakologi.
– Vi håper at dette nye tilskuddet til norsk fagutvikling innen muskelskjelett vil mottas positivt blant medlemmer og terapeuter, sier Hans Olav Velle.

Lenke