Dette er de nye takstene

1. juli endres driftstilskudd og takster og driftstilskudd for avtaleterapeuter i kommunene.

Takstforhandlingene

Det blir også gitt en koronakompensasjon på 12.446 kroner i form av en takst (H10) som kan kreves én gang i perioden 1. juli-31. desember 2021.

Videotakstene blir permanente (de har hittil vært midlertidige). 

Driftstilskuddet blir 475 500 kroner per år.

A2g fjernes og midlene fra denne taksten fristilles og legges på behandlingstakstene utfra gruppenes relative uttak. De nye takstene blir:   

Takst

Nytt honorar 

Påslag (ordinært påslag+fordelt fra A2g) 

A1a

333 kr

16 kr

A1c

162 kr

8 kr

A1d

418 kr

16 kr 

A1f

195 kr

6 kr

 A1g

110 kr

5 kr

A1h

74 kr

3 kr

A1i

200 kr

A2k

55 kr

3 kr

A3a

180 kr 

15 kr (9+6) 

A3b

85 kr

7 kr   (4+3) 

A4

68 kr

4 kr

A8a

284 kr

17 kr (12+5) 

A8b

120 kr

7 kr  (5+2) 

A9a

219 kr

12 kr (10+2) 

A9b

105 kr

5 kr 

A10

30 kr

B0a

333 kr

16 kr

B0c

162 kr

8 kr

B0d

418 kr

16 kr

B0f

195 kr

6 kr

B1a

180 kr

15 kr (9+6) 

B1b

85 kr

7 kr   (4+3) 

B2a

284 kr

17 kr (12+5) 

B2b

120 kr

7 kr  (5+2) 

B3a

219 kr

12 kr (10 +2) 

B3b

105 kr

5 kr

C33a

269 kr

12 kr

C33b

201 kr

9 kr

C34a

78 kr

4 kr

C34b

62 kr

3 kr

C34c

142 kr

7 kr

C34d

107 kr

5 kr

C34e

206 kr

9 kr

C34f

154 kr

7 kr

C34g

39 kr

2 kr

C34h

27 kr

2 kr

D40

18 kr

1 kr

E50a

347 kr

16 kr

E50b

347 kr

16 kr

E51a

139 kr

6 kr

E51b

236 kr

11 kr

E51c

236 kr

11 kr

E52

156 kr

7 kr

F1

144 kr

7 kr

F21

9 kr

F22

71 kr

F23

71 kr

H2a

970 kr

44 kr

H2b

931 kr

43 kr

H10

12.446 kr

*)

 *) Staten aksepterte krav om kompensasjon for mindreinntekt som følge av Covid-19-pandemien. Terapeut med driftsavtale kan kreve taksten en gang i perioden 1.7.2021 til og med 31.12.2021. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31.12.21.

Takstplakat og prisliste vil bli utarbeidet og sendt medlemmene.