NFF går i strupen på manuellterapien

Viktige manuellterapitakster ble reddet etter dramatisk avslutning av takstforhandlingene.

Takstforhandlingene

Under årets forhandlinger gikk Norsk Fysioterapeutforbund som forventet til kraftig angrep på manuellterapeutenes takster og status, se her... 

NFF rangerer manuellterapi lavt
NFF ønsker å flytte penger over til allmennfysioterapeuter fordi de mener at disse har bedre generalistkompetanse enn manuellterapeuter. Samtidig ønsker de å heve takstene til sine interne spesialister, som – ifølge NFF – har de «høyeste kompetansekravene, men honoreres lavest». I et innspill til departementet illustrerer NFF hvordan de rangerer manuellterapeutenes utdanning i forhold til NFF-spesialistenes:

NMFs krav
Norsk Manuellterapeutforening krevde, som enhver ansvarlig fagforening, at manuellterapeutenes kjøpekraft skulle opprettholdes. Videre krevde NMF at kostnadene i klinikkene og pandemistengingen måtte kompenseres fullt ut. Dette er viktig for manuellterapeutene, da vi har de klart største kostnadene blant avtaleterapeutene. Portnerrollen innebærer vesentlig mer ansvar og mange tilleggsoppgaver, som må reflekteres i behandlings- og undersøkelsestakstene til manuellterapeutene.

NMFs krav, se her...  


Forhandlingene
Det ble en dramatisk avslutning på forhandlingene der viktige manuellterapitakster ble reddet fra betydelige kutt i siste liten. Vi setter pris på støtten fra LO i denne saken.

Sluttresultatet ble at manuellterapeutene får en inntektsvekst på 2,34 prosent, det vil si en svak realinntektsnedgang. Allmennterapeutene og A2-spesialistene fikk en liten realinntektsoppgang, mens psykomotorikerne får tilnærmet uendret kjøpekraft kommende år.

NFF misfornøyd – uansett
Selv om manuellterapeutene fikk den svakeste inntektsutviklingen, var NFF likevel svært misfornøyd med at det ikke ble foretatt ytterligere kutt i manuellterapeuters inntektsutvikling.

Gerty Lund og NFF legger ikke lenger skjul på at NFFs mål er å «tette gapet mellom manuellterapeuter og "generalister"» (allmennterapeuter) –  et dramatisk utsagn NMF antar er egnet til å bekymre manuellterapeuter også innad i NFF. I en lang protokolltilførsel, som ellers inneholder mange udokumenterte påstander, uttrykker NFF sin misnøye med en «fordeling som begunstiger en liten gruppe (manuellterapeuter vår anm.) på bekostning av flertallet».

Undergraver faget
– Det er nå tydeligere enn noen gang før at manuellterapeutene er utsatt for et vedvarende angrep fra NFFs side. NFF rangerer manuellterapi lavere enn NFFs interne spesialiteter, og de er villige til å gå svært langt for å motarbeide vårt økonomiske grunnlag, utdanning og muligheter til fagutvikling. Uten NMF i forhandlingene med staten/KS, ville manuellterapeutene utvilsomt ha fått en betydelig realinntektsnedgang, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Han legger til at NFFs og Gerty Lunds uttalte «mål» om at «alle med driftstilskudd skal øke i lønn etter årets takstforhandlinger», i praksis ikke gjelder manuellterapeuter.

– Her taler NFF med to tunger. NFFs krav og opptreden i takstforhandlingene viser dette helt tydelig. Informasjonen de gir egne medlemmer er ikke riktig på dette punktet.

Lehne påpeker ellers at hverken fag- eller lønnsutvikling for noen gruppe vil tjene på at NFF fortsetter å snakke ned manuellterapeutene.

(Bildet viser NMFs forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Advokat Jan Birger Løken, delegasjonsleder Peter Chr. Lehne, helseøkonom Per Svor og manuellterapeut/siviløkonom Hans Olav Velle. I tillegg deltok Espen Mathisen som delegasjonens sekretær.)