Alf Magne Irgård er gått bort

Manuellterapeut Jostein Ellingsens minneord over kollega Alf Magne Irgård.

Minneord

Alf Magne Irgård født 26. juli 1949 døde den 25. mai etter lang tids sykdom. Alf Magne var i mange år sentral  i oppbyggingsfasen av Nordnorsk MT-forum. Han drev sin praksis ved Skånland Fysioterapi i flere år før han flyttet praksisen sin til Harstad der han la et godt grunnlag for manuellterapi i byen.

Han var det siste kullet som ble uteksaminert etter «gammel-ordningen» med hospitering. Tidlig markerte Alf Magne seg som en ivrig forkjemper for fagutøvelsen. Som musiker og trombonist i blant annet Harstad Janitsjar pleide han ofte å sammenligne manuellterapeuten med en musiker.  Faget så han som en kunstart og mente at som utøver måtte man hele tiden være i utvikling og dialog med faget.

Undertegnede fikk for mange år siden et dikt som Alf Magne hadde skrevet og tilpasset fritt etter Stoddard, som han skrev. Dette henger den dag i dag på mitt kontor til daglig inspirasjon.

Jeg gjengir dette her da det sier mye om Alf Magne og hans lidenskap for manuellterapifaget.

  • The art of manual therapy is like playing

a musical instrument.

The practitioner is the artist,

And the instrument is the human body.

 

  • The musician can learn to play intricate melodies.

He must develop his muscle power for the¨

fortissimo passages, and delicacy of touch

for  the pianissimo passages.

 

  • So too must the manual therapist learn

the basic theme of normality before he can

learn the variations on the original theme.

He must learn the techniques of palpation,

Massage and articulation before he goes on

To acquire the skills of specific adjustments.

 

  • Any musical instrument is always the same instrument.

The human body is so variable an instrument

That it is often impossible to play the same

Tune on any two spines. 

Alf Magne Irgård
(Fritt etter A. Stoddard) 

Hilsen Jostein Ellingsen


Alf Magne Irgård bisettes i Skånland kirke, fredag. 4. juni 2021 kl. 11.