– Her har Gerty regnet feil

Ingen skal ned i lønn, sier NFF-leder Gerty Lund. NFFs krav innebærer imidlertid lønnsnedgang både for manuellterapeuter og psykomotorikere, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Takstforhandlinger

«Alle med driftstilskudd skal øke i lønn», sier Gerty Lund.

Problemet er bare at dersom staten fastsetter en økonomiske ramme lavere enn den Lund og alle andre håper på, vil profilen i NFFs krav kunne medføre en betydelig lønnsnedgang for manuellterapeuter og psykomotorikere, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

NFF krever ikke bare at fysioterapeuter uten videreutdanning skal få mest. NFF krever at de skal ha 80 prosent av den økonomiske rammen selv om de nå har en andel på 67,8 prosent. Hvis den økonomiske rammen ikke tilføres midler utover alminnelig inntekts- og kostnadsutvikling, vil det innebære en kraftig reallønnsnedgang for manuellterapeuter og psykomotorikere, se også sak her…

Lund sier at fysioterapeutene skal prioriteres i år fordi manuellterapeutene ble prioritert «på begynnelsen av 2000-tallet». Dette er en historiefortelling manuellterapeutene ikke kjenner seg igjen i.

– Sammenslåingen av takstene i 2005 førte til en kraftig nedgang i manuellterapeutenes refusjoner, noe som bare delvis ble kompensert året etter.

NFF og Lund legger ikke skjul på at NFF arbeider med et langsiktig mål om å «utjevne forskjeller» mellom de ulike terapeutgruppene. Dette er dårlig nytt for både manuellterapeuter og psykomotorikere. 

– Vi skulle ønske NFF ville anerkjenne at det ikke bare er kompetanseforskjeller mellom ulike grupper, men også betydelige forskjeller når det gjelder ansvar og rettigheter. Manuellterapeuter har også gjennomgående langt høyere utgifter i sine praksiser. Det er derfor rimelig og nødvendig at dette reflekteres i takstene, sier Lehne.

Lenker