Nekter å ta inn svarinnlegg

NFFs tidsskrift nekter å ta inn svarinnlegg fra Norsk Manuellterapeutforening.

Norsk Manuellterapeutforening har bedt om å et tilsvar til de mange påstandene og beskyldningene som leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Lennart Bentsen, fremsetter i NFFs tidsskrift «Fysioterapeuten».

Svaret fra redaktøren i NFFs tidsskrift er kort og godt:

Hei, og takk for innlegg. 
Vi beklager, men vi kommer ikke til å publisere dette i Fysioterapeuten.

– Det er bemerkelsesverdig og svært beklagelig at tidsskriftet ikke lar personer eller organisasjoner som utsettes for beskyldninger, få komme til orde med tilsvar. Dette viser at leserne av Fysioterapeuten ikke kan ha tillit til at tidsskriftet gir leserne en balansert fremstilling av temaer som er under debatt. Når vårt innlegg nektes inntatt, er tidsskriftet redusert til å være et mikrofonstativ for NFFs ledelse der NFFs premisser og propaganda får være enerådende, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Ifølge Fagpressens redaktørplakat, som Fysioterapeuten har sluttet seg til, skal redaktøren «ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten».

 – Vi vil derfor klage inn avgjørelsen for Pressens Faglige Utvalg, sier Lehne. 

 NMFs tilsvar til Bentsens innlegg, lenke til PDF-dokument...