– NFFs krav må trekkes

– Dersom NFF får gjennomslag for sine krav i takstforhandlingene, vil det føre til at manuellterapi og fysioterapi som fag svekkes, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne. Han ber NFF trekke kravene.

Takstforhandlinger

Organisasjonene har fremmet krav til årets takstforhandlinger. I Fysioterapeuten debatteres innretningen på takstprofilen. Her kommer det frem synspunkter som er bemerkelsesverdige. Snorre Vikdal sier det rett ut: «Manuellterapeuter får for mye av kaka!» Vikdal mener at NFF bør foreslå at manuellterapeutene får redusert sine takster, se her... Kjerstin Fet Vindenes i psykomotorikernes faggruppe er mer diplomatisk, men «hun er enig med Vikdal i at det er på høy tid at gapet mellom manuellterapeuter og andre fysioterapeuter med driftsavtale bør tettes», se her... NFF-leder Gerty Lund sier at hun ikke støtter forslaget om at noen må ned i lønn, for at andre skal få mer. 

Selv om forbundslederen avviser at NFF aktivt vil fremme krav om reduserte takster for manuellterapeuter, er det dessverre tydelig at NFFs mangeårige linje med takstkrav som medfører en svekkelse av manuellterapeuters takster fortsetter og forsterkes. Dette kommer klart fram ved at NFF krever at 80 % av rammen skal brukes på tidstakstene for allmennfysioterapeuter og NFF-godkjente spesialister. Vi har regnet på hva det vil bety dersom NFFs krav i sin helhet innfris. Det vil føre til at manuellterapeutenes kjøpekraft reduseres med 2-3 prosent. Det fremgår av NFFs krav at inntektsutjevning mellom videreutdanningene er et mål, og det kreves midler for å sikre utjevning mellom de ulike kompetansenivåene.

– Det er beklagelig at NFF ikke analyserer og vektlegger betydningen av manuellterapeuters rolle og oppgaver innen helsetjenesten. NFF går heller ikke inn på at manuellterapeuter målt mot andre grupper gjennomgående behandler langt flere pasienter og har betydelig høyere kostnader i sin praksis. Dette er alvorlige feil. Dersom NFF får gjennomslag for sine prioriteringer, vil det føre til at manuellterapifaget svekkes. I stedet for å trekke manuellterapeutene ned, bør man arbeide for å heve hele tjenesten opp til et høyre nivå, sier Peter Chr. Lehne.