NMFs krav til takstforhandlingene

Manuellterapeuter og fysioterapeuter sakker stadig etter i inntektsutviklingen og pålegges stadig nye ubetalte oppgaver av det offentlige. – Denne utviklingen må snus, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Forhandlingene mellom staten/KS og Norsk Manuellterapeutforening og fysioterapeutorganisasjonene er innledet ved at yrkesorganisasjonene leverte sine krav i går.

Kostnadene må kompenseres
NMF påpeker at modellen staten/KS har benyttet for å beregne avtaleterapeutenes kostnader, på langt nær kompenserer de reelle kostnadene i klinikkene. Kostnadene økes som følge av nye offentlige pålegg eller av andre forhold som ikke fanges opp av indeksene. I tillegg har pandemien ført til store kostnader og redusert inntjening for avtaleterapeutene.

– Som tilfellet også er for legene, fylles arbeidsdagen av stadig nye administrative forpliktelser. Sammen med kjente tidstyver medfører denne utviklingen et stadig høyere arbeidspress og lavere inntekter per arbeidet time, sier Lehne.

Han sier at den vedvarende underkompensasjon av den faktiske kostnadsutviklingen undergraver tjenestetilbudet.

NMF krever kompensasjon for manglende omsetning og økte utgifter på snaut 200 millioner. Foreningen krever også at avtaleterapeutenes merkostnader ved lovpålagt Helsenettilknytning kompenseres fullt ut og holdes utenfor den økonomiske rammen som skal brukes til takster.  

Manuellterapitaksten må prioriteres
NMF skriver i kravet at ferske analyser viser at bruk av manuellterapeuter bidrar til kortere behandlingsforløp, reduserte ventetider og totalt sett mer kostnadseffektiv behandling. Samtidig har manuellterapeutenes behandlingstakster over en årrekke hatt langt svakere utvikling enn de øvrige behandlingstakstene.

– A8-takstene må prioriteres i år. Videre mener vi at takstene for enkel pasientkontakt, undersøkelses- og samhandlingstakstene må prioriteres.

NMF krever også at de midlertidige takstene for videokonsultasjon (B-takstene) gjøres permanente og at det etableres en ny takst for ultralydveiledet injeksjonsbehandling.


Lenke

 NMFs krav til forhandlingene om takster og driftstilskudd