Ber kommunene gå i dialog med avtaleterapeutene

Helsedirektoratet ber kommunene gå i dialog med avtaleterapeuter om hvordan de kan motta smittevernutstyr.

Direktoratet har tidligere informert kommunene om at manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler fra 1. januar 2021 kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten.

Norsk Manuellterapeutforening har gjennom brev til og møter med direktoratet påpekt at ikke alle kommuner er kjent med ordningen og bedt direktoratet klargjøre informasjonen til kommunene på sine nettsider.  

Direktoratet har i dag oppdatert informasjonen på sine nettsider. Her oppfordrer direktoratet kommunene til å forsyne avtaleterapeutene med smittevernutstyr. Kommunene kan selv velge hvilken måte de vil følge opp oppfordringen.

Som smittevernutstyr regnes:

  • smittefrakker
  • munnbind
  • åndedrettsvern
  • hansker
  • lue/hette
  • briller/visir

Helsedirektoratets anbefaling er at kommunen forsyner fastleger og avtaleterapeuter med smittevernutstyr relatert til covid-19, fremfor å refundere kostnader fastleger og fysioterapeuter har til eget innkjøp av utstyret. Kommuner kan også refundere kostnader for smittevernutstyr for fysioterapeuter som er betalt etter 1. januar 2021.

NMF har også bedt KS informere kommunene om dette.
(Artikkel oppdatert: Etter NMFs henvendelse har KS lagt opp denne artikkelen på sitt nettsted)

Lenker