Skjerpede nasjonale smitteverntiltak

Regjeringens nye nasjonale anbefalinger innebærer at pasienter bruker munnbind på klinikkene.

Regjeringen vedtok i går å anbefale at munnbind skal brukes på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

NMF anbefaler på denne bakgrunn at:

  • Det settes oppslag på inngangsdør der pasienten bes ta på munnbind.
  • Munnbind og spritdispenser er tilgjengelig utenfor inngangsdør.
  • Terapeuten bruker munnbind eller åndedrettsvern.
  • Munnbind skiftes etter hver pasient.
  • Åndedrettsvern brukes bare én gang og kastes umiddelbart etter bruk, men kan brukes på flere pasienter så lenge det beholdes på. Det kan være sikkert å bruke i minst 8 timer, men normalt bør brukstiden begrenses til 1 - 2 timer av gangen før man tar en pause.

Se også NMFs bransjestandard for smittevern, godkjent av Folkehelseinstituttet (FHI) 23. april 2020, se her... Denne vil bli vurdert revidert etter påske.

Staten dekker utgifter
Helsedirektoratet har nylig informert kommunene om at manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten. Med smittevernutstyr menes munnbind, åndedrettsvern, hansker, briller/visir, lue/hette og smittefrakker. Kommunen kan forsyne avtaleterapeutene med utstyr fra egne lagre. Kommunen kan også dekke utlegg avtaleterapeuter har hatt til smitteutstyr i perioden 1.1.2021-dd., etter regning. I alle tilfeller vil kommunen kunne få utgiftene refundert fra staten.

Relatert sak
Staten dekker smittevernutstyr for kommunene