NMF-landsmøte 2021 i oktober

NMFs styre har besluttet at landsmøtet 2021 utsettes til høsten.

Landsmøtet i Norsk Manuellterapeutforening avholdes annet hvert år, vanligvis i forbindelse med det tradisjonelle muskelskjelettseminaret. På grunn av covid-19 må muskelskjelettseminaret i år arrangeres som et digitalt dagsseminar fredag 19. mars.

NMFs styre håper at Landsmøtet kan avholdes fysisk samtidig med et faglig seminar, og har derfor besluttet å utsette landsmøte 2021 til oktober-november. Innkalling med konkret dato vil bli sendt til medlemmene. Saker som ønskes fremmet for landsmøtet må være styret i hende senest innen 4 uker før landsmøtet. Bruk e-postadresse lm2021@manuell.no.  

NB. Det digitale muskelskjelett-seminaret 19. mars med nevrolog Olaf Fjeld har allerede over 100 påmeldte og arrangeres i samarbeid med Manuellterapeutenes Servicekontor. For ytterligere informasjon og påmelding, se her…