Vaksinasjon av helsepersonell

Ønsker du vaksine må du i flere kommuner selv sørge for at du står på venteliste og registrere deg som helsepersonell for å få vaksinasjonstime.

Covid-19-vaksinasjon av helsepersonell i full gang. Det er den enkelte kommune som bestemmer hvordan vaksinasjonene gjennomføres.  I noen kommuner må man registrere seg for å få vaksinasjonstime, mens i andre blir man kontaktet av kommunen med tilbud om time.  

Se nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for informasjon om hvem som får tilbud om vaksine og om hvordan og når vaksineringen gjennomføres.

Les om vaksinasjonsprogrammet på Helsenorge.no