Smittevernveileder oppdatert

Helsedirektoratets smittevernveilederen for helsevirksomheter med 1-1-kontakt er oppdatert.

02.02.202112:25 Espen Mathisen

Veilederen oppdateres kontinuerlig, og senest 29. januar 2021. Se lenke og endringslogg for hvilke endringer som er gjort.

Merk anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, hvor det anbefales bruk av munnbind og øyebeskyttelse.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

 

 

, click to open in lightbox