Ber Oslo trekke regelverk-diktat

NMF krever at regelverket som er innført for avtaleterapeutene i Oslo kommune, trekkes. – Kommunen må komme tilbake til forhandlingsbordet, sier leder Peter Chr. Lehne.

NMF har reagert sterkt på at Oslo kommune har vedtatt et regelverk for forvaltning av avtalepraksis uten å konsultere yrkesorganisasjonene. Foreningen mener dessuten at det innholdsmessig er ubalansert,  urimelig og delvis i strid med norsk lov.

– Det er uhørt at Oslo kommune ensidig utarbeider og iverksetter et slikt «regelverk» ut at de berørte partene blir involvert, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne. Han har vanskelig for å tro at kommunens fremgangsmåte og innholdet i regelverket er kjent for den politiske ledelsen.  

NMF har tatt opp saken med LO og i brev til Byrådsavdeling for helse-, eldre- og innbyggertjenester.

Ønsker forhandlinger
Byrådsavdelingen opplyser i møte med Norsk Manuellterapeutforening at de nå vil ha dialog med yrkesorganisasjonene om det nye regelverket for avtalefysioterapeutene.

– Det er bra at byrådet åpner for dialog, men regelverk-diktatet må trekkes tilbake umiddelbart. Kommunen må gjenoppta forhandlingene med yrkesorganisasjonene, slik at vi kan få en overenskomst som regulerer denne viktige delen av den kommunale helsetjenesten, sier Lehne.

NMF mener at en rammeavtale i Oslo kommune bør være lik avtalen som gjelder i KS-området.

Forhastet brudd
Det var etter initiativ fra NMF og LO at ble det startet forhandlinger om en rammeavtale mellom Oslo kommune og yrkesorganisasjonene i 2018. Året etter trakk imidlertid kommunen seg plutselig.

– At kommunen nå likevel har vedtatt et «regelverk» viser bare at det er behov for regulering av avtalevirksomheten og at det var en forhastet beslutning av kommunen å bryte forhandlingene for to år siden.

Les mer
– Uakseptabel framferd

 

Dokumenter fra Oslo kommune