Forsterkede smittervernsanbefalinger

Ny smittevernveileder anbefaler at både behandler og pasient bruker munnbind ved én-til-én-kontakt.

Lørdag 23. januar ble Helsedirektoratets smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt oppdatert med råd om forsterkede tiltak. I tillegg er det innført lokale tiltak i kommunene som er berørt av utbruddet av den engelske virusmutasjonen. Se veilederen som fins her…

For 25 kommuner på Østlandet innebærer dette at både behandlere og pasienter skal bruke munnbind ved konsultasjoner på klinikken. Man skal også vurdere om videokonsultasjon eller lignende kan erstatte fysisk oppmøte. 

Norsk Manuellterapeutforening anbefaler at klinikkene andre steder i landet også følger samme praksis.

Foreningen har vært i kontakt med Helsedirektoratet med sikte på å avklare ansvaret for finansiering av smittevernmateriell, og saken er under avklaring der. 

Lenke
Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19), Helsedirektoratet. Oppdatert per 23.1.2021