Forsterkede smittervernsanbefalinger

Ny smittevernveileder anbefaler at både behandler og pasient bruker munnbind ved én-til-én-kontakt.

25.01.202115:24 Espen Mathisen

Lørdag 23. januar ble Helsedirektoratets smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt oppdatert med råd om forsterkede tiltak. I tillegg er det innført lokale tiltak i kommunene som er berørt av utbruddet av den engelske virusmutasjonen. Se veilederen som fins her…

For 25 kommuner på Østlandet innebærer dette at både behandlere og pasienter skal bruke munnbind ved konsultasjoner på klinikken. Man skal også vurdere om videokonsultasjon eller lignende kan erstatte fysisk oppmøte. 

Norsk Manuellterapeutforening anbefaler at klinikkene andre steder i landet også følger samme praksis.

Foreningen har vært i kontakt med Helsedirektoratet med sikte på å avklare ansvaret for finansiering av smittevernmateriell, og saken er under avklaring der. 

Lenke
Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19), Helsedirektoratet. Oppdatert per 23.1.2021

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader