Kraftige koronatiltak i østlandskommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, innførte regjeringen svært strenge tiltak fra 23. januar kl. 12.00 i totalt 10 kommuner på Østlandet. Fra midnatt 24. januar innføres det også strenge tiltak i randsonekommuner.

Oversikt over tiltakene, se her...

Manuellterapi- og fysioterapiklinikker stenges ikke, men regjeringen anbefaler en-til-en-virksomheter å «innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.»

Se også
Smittevern i forbindelse med covid-19 – bransjestandard for manuellterapivirksomhet. Utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet 23. april 2020