NMF gir deg trygghet

Deltakere på NMFs kurs og studentmedlemmer som trener på hverandre i veiledet praksis på klinikkene, er forsikret mot skader.

19.01.202112:28 Espen Mathisen

NMF arrangerer hvert år mange kurs, både digitale og fysiske. Deltakere på våre fysiske kurs og workshops er forsikret mot skader dersom uhell skulle oppstå i forbindelse med demonstrasjon eller trening.

Studentmedlemmer som trener på hverandre i veiledet praksis på klinikkene, er også forsikret gjennom foreningen.   

I begge tilfellene nevnt ovenfor vil ikke NPE dekke eventuelle skader, da det i en treningssituasjonen ikke er snakk om helsehjelp i pasientskadelovens forstand.