NMF gir deg trygghet

Deltakere på NMFs kurs og studentmedlemmer som trener på hverandre i veiledet praksis på klinikkene, er forsikret mot skader.

NMF arrangerer hvert år mange kurs, både digitale og fysiske. Deltakere på våre fysiske kurs og workshops er forsikret mot skader dersom uhell skulle oppstå i forbindelse med demonstrasjon eller trening.

Studentmedlemmer som trener på hverandre i veiledet praksis på klinikkene, er også forsikret gjennom foreningen.   

I begge tilfellene nevnt ovenfor vil ikke NPE dekke eventuelle skader, da det i en treningssituasjonen ikke er snakk om helsehjelp i pasientskadelovens forstand.