NMF møtte Helse- og omsorgsdepartementet

– Takstene og øvrige rammevilkår for manuellterapeuter og fysioterapeuter må stimulere fagutvikling og tidsmessig behandling basert på ny kunnskap.

Det var hovedbudskapet da Norsk Manuellterapeutforening møtte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i går (bildet).

Ønsker mer fagutvikling
NMFs leder Peter Chr. Lehne roste departementet for å ha etablert en ny takst for ultralyddiagnostikk.

– Det er en anerkjennelse av at manuellterapeuter og fysioterapeuter tar i bruk ny kunnskap og utvider pasienttilbudet i kommunehelsetjenesten. Ultralyddiagnostikk er et resultat av innovasjon og fagutvikling. Tilbudet i klinikkene reduserer behovet for radiologiske undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. 

NMF pekte likevel på at taksten er begrenset.

– Den bør kunne brukes fire ganger per diagnose per år, og i forbindelse med ultralydveiledet injeksjon.

Lehne fikk støtte av manuellterapeut Eirik Rist Hauger som benytter ultralyd både i diagnostikk og i behandling av muskel- og skjelettsykdommer.

NMF ønsker at det i forbindelse med takstforhandlinger kan opprettes egenandelstakster i utenom den vanlige «potten» og egenandelstak-ordningen.

– På den måten sikrer man at pasienten ikke belastes utilbørlig, samtidig som fagutviklingen sikres, sa Lehne. 

Smitteverntiltak
Lehne tok også opp styrking av smittevernsituasjonen ved klinikkene.  

– De færreste kommunene leverer smittvernsutstyr til klinikkene. De har mer enn nok med de mange øvrige oppgavene de må ivareta for å slå tilbake pandemien. Det mest fornuftige er derfor at forskriften endres slik at både behandlere og pasienter pålegges å bruke smittevernsutstyr som for eksempel munnbind, og at det skal være adgang til å ta betaling for dette etter kostnad.

Statssekretær Jahrmann Bjerke takket NMF for en informativ gjennomgang med konkrete forslag. Hun lovet å vurdere innspillene nærmere.

Fra NMF møtte foruten Lehne og Rist Hauger, deltok advokat Jan Birger Løken, fag- og kursansvarlig Hans Olav Velle og informasjonsmedarbeider Espen Mathisen på møtet.