NMF møtte Helse- og omsorgsdepartementet

– Takstene og øvrige rammevilkår for manuellterapeuter og fysioterapeuter må stimulere fagutvikling og tidsmessig behandling basert på ny kunnskap.

15.01.202111:35 Espen Mathisen

Det var hovedbudskapet da Norsk Manuellterapeutforening møtte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i går (bildet).

Ønsker mer fagutvikling
NMFs leder Peter Chr. Lehne roste departementet for å ha etablert en ny takst for ultralyddiagnostikk.

– Det er en anerkjennelse av at manuellterapeuter og fysioterapeuter tar i bruk ny kunnskap og utvider pasienttilbudet i kommunehelsetjenesten. Ultralyddiagnostikk er et resultat av innovasjon og fagutvikling. Tilbudet i klinikkene reduserer behovet for radiologiske undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. 

NMF pekte likevel på at taksten er begrenset.

– Den bør kunne brukes fire ganger per diagnose per år, og i forbindelse med ultralydveiledet injeksjon.

Lehne fikk støtte av manuellterapeut Eirik Rist Hauger som benytter ultralyd både i diagnostikk og i behandling av muskel- og skjelettsykdommer.

NMF ønsker at det i forbindelse med takstforhandlinger kan opprettes egenandelstakster i utenom den vanlige «potten» og egenandelstak-ordningen.

– På den måten sikrer man at pasienten ikke belastes utilbørlig, samtidig som fagutviklingen sikres, sa Lehne. 

Smitteverntiltak
Lehne tok også opp styrking av smittevernsituasjonen ved klinikkene.  

– De færreste kommunene leverer smittvernsutstyr til klinikkene. De har mer enn nok med de mange øvrige oppgavene de må ivareta for å slå tilbake pandemien. Det mest fornuftige er derfor at forskriften endres slik at både behandlere og pasienter pålegges å bruke smittevernsutstyr som for eksempel munnbind, og at det skal være adgang til å ta betaling for dette etter kostnad.

Statssekretær Jahrmann Bjerke takket NMF for en informativ gjennomgang med konkrete forslag. Hun lovet å vurdere innspillene nærmere.

Fra NMF møtte foruten Lehne og Rist Hauger, deltok advokat Jan Birger Løken, fag- og kursansvarlig Hans Olav Velle og informasjonsmedarbeider Espen Mathisen på møtet. 

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader