Veiledet praksis er del av offentlig helsetjeneste

Manuellterapeutstudenter er del av den offentlige helsetjenesten og skal ikke betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE.

15.01.202109:59 Espen Mathisen

Studenter som er medlem av NMF betaler ikke tilskudd til NPE for sin veiledete praksis. Tidligere har foreningen betalt tilskuddet. Etter en ny vurdering regner NPE nå studenter i veiledet praksis under videreutdanning som del av den offentlige helsetjenesten som finansieres av det offentlige. Dette omfatter både manuellterapeutstudenter ved masterutdanningen i Bergen og studenter med utenlandsk utdanning som er i veiledet praksis i Norge, skriver NPE i en e-post til NMF.

Lenke
NPEs hjemmeside