Veiledet praksis er del av offentlig helsetjeneste

Manuellterapeutstudenter er del av den offentlige helsetjenesten og skal ikke betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE.

Studenter som er medlem av NMF betaler ikke tilskudd til NPE for sin veiledete praksis. Tidligere har foreningen betalt tilskuddet. Etter en ny vurdering regner NPE nå studenter i veiledet praksis under videreutdanning som del av den offentlige helsetjenesten som finansieres av det offentlige. Dette omfatter både manuellterapeutstudenter ved masterutdanningen i Bergen og studenter med utenlandsk utdanning som er i veiledet praksis i Norge, skriver NPE i en e-post til NMF.

Lenke
NPEs hjemmeside