Kurs i trygdefaglige emner

Universitetet i Oslo arrangerer nytt kurs i trygdefaglige emner 17.-19. mars. Kurset er obligatorisk for manuellterapeuter med utenlandsk utdanning.

Kurset blir gjennomført som et nettbasert kurs (digitalt). Alle påmeldte vil få invitasjon og deltar hjemme på PC eller nettbrett.

Trygdefaglig kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer arrangeres to ganger i året. Manuellterapeut og kiropraktor som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen.

Les mer om kurset her…