Nye manuellterapeuter får godkjenning

Etter henvendelse fra NMF godtar Helsedirektoratet utskrift fra Vitnemålsportalen. Studentene fra kull 2019-2020 kan dermed registreres med manuellterapeut-fullmakter i Helsepersonellregistret.

Ifølge de ordinære saksbehandlingsreglene skal direktoratet ha papirkopi av vitnemålet for å kunne behandle søknad om godkjenning som manuellterapeut. På grunn av korona-pandemien har Universitetet i Bergen hatt problemer med å få utstedt vitnemål for disse studentene, og godkjenningsprosessen stoppet opp. 

Godkjenning og registrering i Helsepersonellregistret er nødvendig for å kunne benytte manuellterapeut-fullmaktene og -takstene. 

Helsedirektoratet har etter henvendelse fra NMF diskutert problemet. I en e-post til foreningen skriver direktoratet at de likevel godtar utskrift fra Vitnemålsportalen. Disse må lastes opp som vedlegg og sendes sammen med søknaden. Det må være vitnemål og ikke bare karakterutskrift, heter det e-posten.