Injeksjonsbehandling og NPE

HeIsehjelp som f.eks. injeksjon med kortison/lokalbedøvelse el. annen medisinsk akseptert injeksjonsbehandling, er omfattet av NPE-ordningen.

NMF har fått spørsmål fra medlemmer med videreutdanning i injeksjonsbehandling om slik behandling er dekket av Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. NPE opplyser at slik behandling er helsehjelp og omfattes av erstatningsordningen.  

Dersom behandlingen skjer i den kommunale avtaletiden, er det en del av den offentlige helsetjenesten og NPE dekkes av det offentlige.

Dersom injeksjonsbehandling – eller annen behandling – skjer utenfor driftsavtaletiden, må terapeuten melde fra til NMF om omfanget av slik virksomhet (bruk dette skjemaet). NMF betaler tilskudd til NPE for denne delen av den samlede virksomheten, og fakturerer medlemmet i ettertid.

Tilsvarende regler gjelder for leger. Dersom legen i fastlegeprakis/avtaletid samarbeider med manuellterapeuten om behandling,  trenger ikke legen å betale ekstra NPE-tilskudd. Dersom legen har privat virksomhet utenfor fastlegeprakisen/avtaletiden må vedkommende som alt annet helsepersonell, betale NPE-tilskudd for denne delen av virksomheten.

NPE tar ikke stilling til om injeksjonsbehandling er etisk eller faglig forsvarlig. Det er andre myndigheters oppgave, som Helsetilsyn og Fylkeslege, å se til at helsepersonell utfører sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.