Injeksjonsbehandling og NPE

HeIsehjelp som f.eks. injeksjon med kortison/lokalbedøvelse el. annen medisinsk akseptert injeksjonsbehandling, er omfattet av NPE-ordningen.

08.01.202113:03 Espen Mathisen

NMF har fått spørsmål fra medlemmer med videreutdanning i injeksjonsbehandling om slik behandling er dekket av Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. NPE opplyser at slik behandling er helsehjelp og omfattes av erstatningsordningen.  

Dersom behandlingen skjer i den kommunale avtaletiden, er det en del av den offentlige helsetjenesten og NPE dekkes av det offentlige.

Dersom injeksjonsbehandling – eller annen behandling – skjer utenfor driftsavtaletiden, må terapeuten melde fra til NMF om omfanget av slik virksomhet (bruk dette skjemaet). NMF betaler tilskudd til NPE for denne delen av den samlede virksomheten, og fakturerer medlemmet i ettertid.

Tilsvarende regler gjelder for leger. Dersom legen i fastlegeprakis/avtaletid samarbeider med manuellterapeuten om behandling,  trenger ikke legen å betale ekstra NPE-tilskudd. Dersom legen har privat virksomhet utenfor fastlegeprakisen/avtaletiden må vedkommende som alt annet helsepersonell, betale NPE-tilskudd for denne delen av virksomheten.

NPE tar ikke stilling til om injeksjonsbehandling er etisk eller faglig forsvarlig. Det er andre myndigheters oppgave, som Helsetilsyn og Fylkeslege, å se til at helsepersonell utfører sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader