Egenandelstakene slås sammen

Frikort-ordningen for helsetjenester blir forenklet fra 1. januar 2021. De to frikort-ordningene blir til en ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

15.12.202008:50 Espen Mathisen

Regjeringen har foreslått at det nye taket for frikort for helsetjenester skal være 2.460 kroner. Sammenslåingen av frikorttakene og frikortsgrensen blir formelt behandlet i Stortinget torsdag 17. desember.

Enklere for brukerne

Hensikten med å slå sammen de to frikorttakene er å gjøre ordningen enklere for brukerne, og å skjerme brukerne som har de høyeste utgiftene. Utover dette vil ikke sammenslåingen innebære noen praktiske endringer for innbyggerne.

I dag kan godkjente egenandeler fra behandling hos lege, manuellterapeut og fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt telle med i opptjeningen til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Les mer om egenandelstak for helsetjenester her.

Samme spørretjeneste og EPJ-løsning

Sammenslåingen innebærer ikke behov for tekniske tilpasninger for behandlerne i elektronisk pasientjournal (EPJ).

De fleste behandlere og tjenesteytere kan sjekke om innbyggeren har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

Egenandelene skal innrapporteres som tidligere. Det vil si at behandlerne må innrapportere egenandelene innen 14 dager.

Digitalt frikort

Innbyggerne finner frikortet sitt ved å logge seg inn i tjenesten Frikort og egenandeler på helsenorge.no. Her kan de også se registrerte egenandeler og endre kontonummeret sitt.

Plakat for publikum

Helfo har laget informasjonsmateriell/plakat i PDF-format som manuellterapeuter kan skrive ut og henge opp slik at pasientene ser den:

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader