Endringer i folketrygdloven - plikt til direkteoppgjør

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkteoppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekning for behandlingen.

Helfo informerer i brev til NMF at dette følger som endringer i folketrygdloven.

De fleste helseaktører har allerede avtale om direkteoppgjør med Helfo. Dersom du allerede har direkteoppgjør med Helfo, og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), fortsetter du som før.

Har du ikke avtale om direkteoppgjør med Helfo?

Fra årsskiftet må alle helseaktører ha avtale om direkteoppgjør hvis pasienten skal få dekning for behandlingen. Dette innebærer at pasientene ikke lenger skal legge ut for behandlingen de har fått, og søke refusjon fra Helfo i etterkant. Dersom du som helseaktør ikke har direkteoppgjørsavtale med Helfo i dag, må du snarest inngå avtale.

Her kan du lese mer om hvordan du inngår avtale om direkteoppgjør.

Send refusjonskravet digitalt

Endringene medfører også at du som helseaktør må sende refusjonskrav digitalt. De fleste helseaktører gjør det i dag, ved å sende refusjonskrav via Helsenettet. Er du blant dem som har månedlige refusjonskrav på under 40.000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste.

Her kan du lese mer om hvordan du kan sende refusjonskrav digitalt.

Lovendringen ble endelig vedtatt i Stortinget 24. november 2020 og har virkning fra 1. januar 2021.