Sjekk «Min side»!

På «Min side» kan du sjekke og endre opplysninger som NMF har registrert på deg.

Min side-funksjon er nå etablert på foreningens nettsted. Du finner lenke til «Min side» helt til høyre på menylinjen. På «Min side» kan du se opplysninger som er registrert på medlemskapet ditt og melde fra om endringer.

Aktivering  
For å aktivere Min side-kontoen, bruk den e-postadressen som du er registrert med hos NMF. Dette er den samme e-postadressen som du mottar nyhetsbrev på.

Når du er innlogget kan du sjekke personalia, arbeidsforhold, kontingentinnbetalinger og endre passord. Under fanen «Eget område» er det oversikt over forsikringer du har gjennom medlemskapet. Selvstendig næringsdrivende kan krysse av for dette og legge inn organisasjonsnummer. De som markert som selvstendig næringsdrivende vil få tilbud om egne medlemsfordeler fra LO Selvstendig/LOfavør.

Sjekk NPE-opplysninger
Under fanen «Eget område» finner du også hvilke NPE-opplysninger foreningen har registrert på deg. NMF rapporterer hvert år driftsavtalestørrelse og praksisomfang for sine privatpraktiserende medlemmer. Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekte da de danner grunnlaget for hvor mye du skal betale i tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

Problemer med innlogging eller andre spørsmål om «Min side»? Kontakt kontor@manuell.no