Norges beste innboforsikring blir enda bedre

Medlemmer med LOfavør kollektiv innboforsikring får enda bedre vilkår fra 1. januar.

24.11.202013:29 Espen Mathisen

I over femti år har forbundene og LO arbeidet for å gi gode og trygge avtaler til sine medlemmer. Som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt, og ved årsskifte blir den enda bedre.

1. januar 2021 kommer det vilkårsendringer på forsikringen din. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

– LOfavør Innboforsikring var en av de første avtalene som ble forhandlet frem og er fremdeles en av de viktigste fordelene for deg som er medlem i et LO-forbund. Vi er derfor stolte av å kunne fortelle at den nå blir enda bedre, sier LO-sekretær Terje O. Olsson (bildet).

Forbedringer i vilkåret:

  • Egenandelen ved skade reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner.
  • Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.
  • Medlemmer med jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen. 

Øvrige endringer i vilkåret:

  • Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret.
  • Rettshjelp i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner.
  • Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner.

Dette kan endringene bety for deg
Forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, med et fratrekk av en egenandel. Reduksjonen i egenandel på 1 000 kr som nå blir gjeldende, omfatter den generelle egenandelen som blant annet inkluderer skader og verditap som følge av innbrudd, brann, vannlekkasje og tyveri i hjemmet.

Med hensyn til egenandelen, er det også viktig å være klar over at i de tilfeller der flere personer i samme husstand har LOfavør Innboforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader.

– Det er fortsatt slik at dersom du bor sammen med et annet medlem, er det fritak for egenandel siden dere begge betaler for forsikringen gjennom medlemskapet. Studenter og lærlinger har heller ingen egenandel, og egenandelen for skade på mobiltelefon er fortsatt 1 000 kr, forteller Olsson.

Aldersfradraget trekkes i enkelte tilfeller for å beregne det faktiske økonomiske tapet ved skader. Trekket baserer seg på flere faktorer, som gjenstandens alder, levetid og slitasje. Dersom du har en fem år gammel laptop, har verdien sunket i takt med årene du har hatt glede av den, og det er den gjenstående levetiden som blir erstattet.

– Endringen som nå går ut på å trekke både aldersfradrag og egenandel i oppgjøret, vil kunne slå forskjellig ut for deg. Har du for eksempel en relativ ny gjenstand vil du komme bedre ut ved at du betaler en lavere egenandel, forteller Olsson.

Husk å forsikre huset ditt
Mange forveksler LOfavør Innboforsikring med husforsikring, men det er ikke det samme. Innboforsikring dekker tap av innbo og løsøre, som tyveri eller uhell, samt skader av brann eller vann. Det er viktig å være bevisst på hvilke forsikringer du har. Ellers risikerer du å stå uten forsikring for noe av det viktigste du eier, som hus og hjem.

– Forenklet kan man si at innboforsikringen dekker løse eiendeler i hjemmet ditt, som er naturlig at du tar med deg når du flytter, sier Olsson.

Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert. Så for å sikre huset mot ytre skader, naturskader og lignende, anbefales alle huseiere å ha en god husforsikring.

Les mer om vilkårsendringene for LOfavør Innboforsikring fra 2021 her

, click to open in lightbox

Kurs, webinarer og møter


20.-22. oktober. Kurs i trygdefaglige emner for nye manuellterapeuter.

26. oktober. Webinar. Hjernerystelse - et klinisk perspektiv

29.-30. oktober. Kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

3. november. Webinar. #Hverdagssterk - Dosering, adaptasjon og restitusjon

4-5. november. Den 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

9. november. Webinar. 4x4 intervalltrening: Fra slappfisk til gladlaks 

13.-14. november. Kollegaveiledning for manuellterapeuter.  

17. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av barn 

17. november. Antidopingseminar, arr.: Antidoping Norge 

20. november. Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer? Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.

25. november. Webinar. Undersøkelse og behandling av ankel 

26.-27. november.  Ekstra kurs. Trinn 1 diagnostisk ultralyd. Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

1. desember. Webinar. Hodepine.  

8. desember. Webinar. Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger 

11. januar. Webinar. Entrapment-nevropatier (NB. Avlyst)

19. januar. Webinar. Trening under svangerskap 

21. januar. Dagskurs. Langvarige smerter og sammensatte lidelser 

28.-29. januar. Kurs. Trinn 2 diagnostisk ultralyd, Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor 

17. februar. Webinar. Når smerten setter seg i kroppen 

8. mars. Webinar. Hodeskader i idretten 

20. april. Webinar. Spondyloartritt 

3. mai. Webinar.  Prestasjonsernæring - fra mosjonist til toppidrettsutøver

5. mai. Webinar. ACL-skader