– Manuellterapeuter må tilby videokonsultasjoner

NMF oppfordrer medlemmene til å være tilgjengelig på video. 1. februar arrangerer foreningen kurset «Videokonsultasjoner i klinisk praksis».

Etter påtrykk fra NMF fikk manuellterapeuter takster for videokonsultasjoner i forbindelse med covid-19-pandemien. Takstene kan benyttes både ved undersøkelse og behandling/oppfølgning av pasienter.   

Styrker pasienttilbudet
– Videokonsultasjoner styrker pasienttilbudet. Konsultasjoner ved hjelp av video gjør det mulig for pasienter som er i karantene eller har mistanke om at de er koronasmittet, å kontakte manuellterapeuter for enkel undersøkelse, oppfølging, rådgivning eller sykmelding. Manuellterapeutene bør derfor ha tilbud om videokonsultasjoner og gjøre det kjent på sine hjemmesider og ved oppslag på klinikkene, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne (bildet).

Han peker på at videokonsultasjoner også kan være velegnet,  uavhengig av covid-19-pandemien.

– Slik konsultasjoner kan med fordel brukes ved ulike typer undersøkelser og oppfølgingssamtaler med pasienter som har lang reisevei til klinikken eller som har bevegelsesutfordringer.

Inntektssikring i en usikker tid
I pandemiens første fase ble ordinær drift ved manuellterapi- og fysioterapiklinikker stengt. Videotaksten gjorde det likevel mulig å utføre inntektsgivende arbeid. 

– I pandemiens andre fase kan det skje at myndighetene må iverksette nye stengninger. Treningssentre i noen kommuner er allerede pålagt å holde stengt. Muligheten for å kunne utføre arbeid via video er derfor også en inntektssikring.

Kurs i februar
Erfaringsmessig er det en terskel for mange å ta i bruk ny teknologi. Spesielt gjelder dette der hvor en allerede har fulle pasientlister. NMF vil derfor arrangere kurset «Videokonsultasjoner i klinisk praksis» 1. februar. Kursholder er fastlege Kjartan Olafsson, som er en erfaren video-bruker. Olafsson leder også Legeforeningens IT-utvalg og sitter i styret for Norsk Forening for Allmennmedisin. Temaene han skal gå gjennom, er:

  • Undersøkelse ved bruk av  video - for hva, og hvem?
  • Hvilke undersøkelser kan gjennomføres?
  • Hvilke behandlingstiltak kan gjennomføres?
  • Hvilke nye muligheter gir videokonsultasjoner?
  • Rettigheter ved bruk av videokonsultasjoner
  • Fallgruver ved bruk av video

Du melder deg på kurset her….