Nye takster fra 1. november

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye takster som gjelder henholdsvis fra 1. november til 31. desember, og fra 1. januar til 30. juni 2021.

NMF og de to fysioterapeutorganisasjonene brøt takstforhandlingene i år. Departementet har derfor selv fastsatt ny takstforskrift. Den har to sett med takster, ett sett som gjelder i november-desember, og ett som gjelder januar-juni.

Høyere takster i november og desember
Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for januar til juni 2021.

De høye takstene i årets to siste måneder skal kompensere for at det ikke ble foretatt takstjustering per 1. juli.

Rammene
Rammene for oppgjøret er en økning på 1,34 prosent fra 1. juli 2020, noe som utgjør 34,3 millioner kroner. Dette inkluderer en inntektsutvikling på 1,7 prosent, overheng på 0,35 prosent og en negativ kostnadsutvikling på 0,25 prosent.  

I tillegg er det gitt en kompensasjon for mindreinntektsutvikling i perioden 2014-2018 på 34 millioner kroner. Dette er bare om lag en tredjedel av den kompensasjonen organisasjonene krevde.  Samlet er 68,3 millioner kroner fordelt på takstene.

Nytt driftstilskudd
Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Kommunene vil etterbetale tillegget som skulle har vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020.

Fond til etter- og videreutdanning får et tilskudd på 34, 7 millioner kr for perioden 1. juli 2020-30. juni 2021. 

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

 

Vedlegg