Historisk brudd var riktig

– Vi konstaterer at staten har utvidet rammen for takstoppgjøret etter at organisasjonene forlot forhandlingsbordet i september.

Det sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.   

– Staten/KS har fastsatt et resultat som er bedre enn tilbudet som lå på bordet da forhandlingene ble brutt, selv om resultatet langt fra kompenserer for de dokumenterte økte kostnadene som klinikkene har hatt. Vi vurderer uansett dette som en bekreftelse på at organisasjonenes argumenter var gode og samstemte, og til en viss grad er tatt til følge av staten/KS. Det viser også at det var riktig å bryte forhandlingene.

Som tidligere meldt innføres det fra 1. november 2020 en ny tilleggstakst A1i på 200 kr for diagnostisk ultralyd. Fram mot neste års forhandlinger vil staten vurdere om det skal stilles kompetansekrav til bruk av taksten.

– Dette er viktig og fremtidsrettet prioritering fra statens side, og en aksept av at manuellterapeuter og fysioterapeuter kan utøve faglig forsvarlig ultralyddiagnostikk. I dette ligger det at man ikke uten videre kan ta taksten fordi man har et ultralyd-apparat. Det må være en klar indikasjon for å bruke taksten, og terapeuten må selvfølgelig ha kompetanse til å utføre undersøkelsen og tolke resultatene. De terapeutene som har vært pionérer på dette området har gjennomgående tilegnet seg høy kompetanse, og kan derfor gi et offentlig helsetilbud som er verdsatt både av pasientene, og av samfunnet. Vi vil arbeide videre for å kvalitetssikre gjennom videreutdanning, retningslinjer og eventuelle minstekrav til kompetanse.

Pasientbetaling
Samtidig som det innføres takst for ultralyddiagnostikk strammes det inn på mulighetene til å ta tilleggsbetaling fra pasientene. Forskriften er klar på at det ikke kan tas tilleggsbetaling for ultralyddiagnostikk (utover taksten) og injeksjonsbehandling. NMF vil komme tilbake med en juridisk vurdering av hva dette vil ha å si for betaling av andre tilleggstjenester.

(Bildet viser starten av årets forhandlinger, før bruddet)