Får takst for diagnostisk ultralyd

– Den nye taksten er en anerkjennelse av fagutviklingen og kompetanseoppbygningen som har skjedd innen vårt fagmiljø, og et gjennombrudd for fagutviklingen på muskel- og skjelettområdet.

Det sier NMF-leder Peter Chr. Lehne etter at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt foreningen beskjed om at det skal etableres takst for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettsykdom.

Taksten gir et honorar på 200 kroner fordelt på 100 kroner i refusjon og 100 kroner i egenandel. Det forutsettes at diagnostisk ultralyd kombineres med klinisk undersøkelse.

Den nye taksten som benevnes A1i, tar til å gjelde 1. november 2020. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme sykdom/skade per kalenderår. Det er ikke hjemmel i forskriften for å kreve pasientbetaling utover egenandelen på 100 kroner.

Etter at Helsedirektoratet i 2019 foreslo at det ikke lenger skulle være lov til å kreve betalt fra pasientene for tilleggstjenester som krever kostbart utstyr, har NMF arbeidet systematisk for at det skal etableres en offentlig takst for bruk av ultralyd i diagnostikk og behandling.

– Dette arbeidet har nå båret frukter, og vi er svært fornøyd med resultatet. Neste skritt vil være å arbeide for at taksten også skal kunne benyttes ved behandling, sier Lehne.