Budsjetthøring i Helse- og omsorgskomiteen

NMF ber om penger til utdanning, forskning og takst for ultralyddiagnostikk.

Stortingets behandling om statsbudsjett 2021 fortsatte med høring i Helse- og omsorgskomiteen i dag.

Budskapet fra NMFs leder Peter Chr. Lehne (bildet) var at det må satses på utdanning og forskning på muskelskjelettområdet, og at det må innføres offentlig takst for ultralyddiagnostikk.

– Som komiteen vet, er det behov for flere muskel- og skjelettbehandlere med høy kompetanse, spesielt i kommunehelsetjenesten. Per i dag finnes det bare en ren muskel-skjelettutdanning på masternivå i Norge. Det er den toårige påbygningsmasteren som utdanner manuellterapeuter ved Universitetet i Bergen.

Studiet er populært, opptakskravene er høye, og det er en gjennomføringsgrad på nær 100 %.

– Det må da være en lavt-hengende frukt å satse på denne utdanningen, spesielt når regjeringen åpenbart ikke vil prioritere en betydelig mer kostbar femårig profesjonsutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer.

Lehne pekte på at utredning av femårig profesjonsutdanning for manuellterapeuter må komme i gang i forbindelse med de retningslinjene som regjeringen nå varsler for manuellterapeututdanningen.

Regjeringen foreslår en million kroner til forskning innen kiropraktikk. NMF ba om at komiteen legger til rette for en tilsvarende bevilgning til forskning ved manuellterapeututdanningen.

Innen manuellterapi har det de senere årene vært en rivende utvikling innenfor ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling. Det har utviklet seg til et svært godt og rimelig pasienttilbud innen det offentlige helsevesenet.

– Regjeringen varsler nå at en stor del av finansieringen av dette vil forsvinne. Vi ønsker at dette reguleres med en offentlig takst, og ber komiteen bidra til dette, slik at tilbudet ikke forsvinner fra denne delen av helsevesenet, sa Lehne.