Videotakstene forlenges

De midlertidige videotakstene (B-takstene) forlenges til 1. juli 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt dette gjennom en endring i takstforskriften. Videotakstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset frem til 1. juli 2021, og er i tråd med krav fra Norsk Manuellterapeutforening

Lenker