Ber om styrking av utdanningen

– Styrk eksisterende toårige manuellterapiutdanning. Start utredningen av femårig profesjonsutdanning.

Dette var Norsk Manuellterapeutforenings budskap til Utdannings- og forskningskomiteen ved høringen om neste års statsbudsjett.

Fag- og kursansvarlig Hans Olav Velle (bilde) pekte i sitt innlegg på at komiteen tidligere har bedt om styrking av utdanning av muskel- og skjelettbehandlere, spesielt i kommunehelsetjenesten.

– Årets budsjettforslag på utdanning og forskningskomiteens område, inneholder ingenting om dette. Riktig nok nevner Helse- og omsorgsdepartementets budsjett at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for utdanningen vår, men ikke et ord om midler til utvidet kapasitet, forskning eller fagutvikling.

Den økonomiske rammen for utdanningen har vært uendret siden videreutdanningen på masternivå ble etablert ved Universitetet i Bergen for 15 år siden. Økonomien tillater bare opptak av 24 studenter annet hvert år, og det er dessuten svært begrenset hva som kan gjøres av forskning og fagutvikling. 

– Det er umiddelbart behov for tiltak som bidrar til finansiell styrking av den eksisterende toårige påbygningsmasteren i manuellterapi. En femårig profesjonsutdanning for manuellterapueter, slik komiteen tidligere har bedt om, vil på sikt bety en kraftig satsing innen utdanning og forskning på muskel- og skjelettområdet, sa Velle.

(Bilde: Skjermdump fra Stortingets Nett-TV)

Lenke
NMFs skriftlige innspill til komiteen...