Kommunehelsekrise, ikke bare fastlegekrise

NMFs leder Peter Chr. Lehne skriver i Dagens Medisin at en stivbent stat ikke lytter til leger, manuellterapeuter og fysioterapeuter.

Det har vært forhandlinger mellom staten/KS og yrkesorganisasjonene i kommunehelsetjenesten denne høsten. For første gang i historien ble det brudd med NMF, NFF og PFF. I sitt oppgjør leverte Legeforeningen følgende ensidige protokolltilførsel:

«Takstoppgjøret fungerer ikke i dag som en arena der ordningene tilpasses dagens realitet, verken mht. kostnadsutvikling eller faglig utvikling.» 

I et innlegg i Dagens Medisin skriver Lehne at foreningen gjennom flere år har opplevd en stadig mer stivbeint stat, som ikke er lydhør for utfordringene i kommunehelsetjenesten.

– Under forhandlingene i år inviterte ikke staten/KS til reelle forhandlinger med manuellterapeuter og fysioterapeuter, men til diktat. Da mente organisasjonene at det var bedre å bryte, enn å bli brukt som alibi for å ha støttet et resultat vi ikke har fått forhandle på – og som vi ikke mener er godt nok.

Se hele innlegget på Dagens Medisin...